Bantuan PKS

Bantuan Blueprint Pembasmian Kemiskinan Negeri

Dalam usaha menangani masalah kemiskinan di Negeri Selangor, Kerajaan Negeri melalui Jawatankuasa Tetap Kemiskinan telah memperkenalkan Program Bantuan Blueprint Pembasmian […]