Program Biasiswa Profesional Perakaunan (BPP) MAIK

Sukacitanya Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) membuka permohonan kepada calon-calon yang berkelayakan bagi memohon Program Biasiswa Profesional Perakaunan (BPP). Program BPP adalah program biasiswa tajaan dalam membantu asnaf di negeri Kelantan yang berkelayakan dalam memperoleh pendidikan profesional untuk mereka gunakan dalam mencari pekerjaan dan keluar daripada kelompok kemiskinan. Objektif lain program … Read more