Zakat Fitrah

Zakat Fitrah Kelantan 2023: Kadar dan Kaedah Bayaran Online

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) telah menetapkan kadar zakat fitrah bagi negeri Kelantan untuk tahun 2023 […]