Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Pekebun Kecil Getah Diawalkan

Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri (BKKA) yang bakal disalurkan adalah inisiatif tambahan menerusi pembentangan Belanjawan 2023 yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri melibatkan seramai 850,000 orang pekebun kecil getah, pesawah dan nelayan.  Bagi pekebun kecil getah di bawah seliaan RISDA, bantuan ini melibatkan peruntukan berjumlah RM 63.75 juta yang memberi manfaat kepada seramai 318,642 orang pekebun … Read more