Permohonan Skim Bantuan Guaman Syarie MAIWP 2021

Skim Bantuan Guaman Syarie merupakan salah satu daripada skim bantuan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) kepada golongan asnaf yang memerlukan. Menerusi skim ini MAIWP membantu asnaf yang menghadapi tuntutan yang berkaitan kes Mahkamah Syariah atas kes-kes seperti ta’lik, fasakh,hadhanah, nafkah dan kes-kes yang berkaitan. Mereka yang memenuhi syarat yang ditetapkan, layak untuk memohon … Read more