Permohonan Bantuan Peralatan Perniagaan Majlis Agama Islam Melaka

Bantuan Peralatan Perniagaan Asnaf Fakir dan Miskin Majlis Agama Islam Melaka 2022. Sukacitanya Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) menyediakan Bantuan Peralatan Perniagaan bagi asnaf fakir dan miskin negeri Melaka.  Pemohon yang menepati syarat-syarat yang dikemukakan bolehlah membuat permohonan ini. Tempoh Permohonan Permohonan bagi Bantuan Peralatan Perniagaan MAIM ini terbuka sepanjang tahun.  Jumlah Bantuan Bantuan yang … Read more