Permohonan, Skim Perumahan

Skim Agihan Bina Rumah Guru KAFA Melalui Pembiayaan BIMB & LZNK

Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) membuka permohonan bagi  Skim Agihan Bina Rumah di […]