Zakat Fitrah

Zakat Fitrah Selangor 2023: Kadar dan Kaedah Bayaran Online

Lembaga Zakat Selangor telah mengumumkan kadar zakat fitrah Selangor bagi tahun 2023 / 1444H. Bayaran zakat fitrah ini boleh dibuat […]