Zakat Fitrah

Zakat Fitrah Kedah 2023: Kadar dan Cara Bayaran Online

Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) telah mengumumkan kadar zakat fitrah negeri Kedah bagi tahun 2023 / 1444 Hijrah. Setiausaha Kerajaan […]