Zakat Fitrah Perlis 2023: Kadar & Kaedah Bayaran Online

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) telah mengumumkan kadar zakat fitrah di Negeri Perlis bagi tahun pada 2022 / 1443H. Penetapan kadar ini selaras dengan kelulusan dan diperkenankan oleh Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullail selepas mendapat nasihat Persidangan Mesyuarat MAIPs yang memperakukan Keputusan Jawatankuasa Fatwa Perlis berdasarkan harga beras yang … Read more