Zakat Fitrah

Zakat Fitrah Perlis 2023: Kadar & Kaedah Bayaran Online

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) telah mengumumkan kadar zakat fitrah di Negeri Perlis bagi tahun pada […]